Енглески језик: Present Simple vs Present Continuous – тест

Енглески језик: Present Simple vs Present Continuous

Резултат теста

1. Linda: ___________ TV in the afternoon, Alison?

2. They never ________ their room.

3. Који прилози најчешће иду уз Present Continuos време?

4. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?

5. She usually ________ TV after lunch.

6. "I wake up every day at 8 o'clock" је реченица написана у:

7. Present Continuous се употребљава за радње:

8. Sonia and Mike _________ a book now.

9. Linda: Hi, Alison. What _______?

10. Present Simple се користи у описивању свакодневних радњи и активности које се понављају у садашњости.

11. What _____ you ______ now?

12. Present Continuous користимо за описивање радњи које се дешавају у тренутку говора.

13. The Present Continuous је:

14. Alison: I _________ a film. It is about life in desert.

15. _______ he always ______ to work by car?

16. We _________ a dinner at the moment.

17. "The kids are playing in the park" је реченица написана у:

18. I _______ to music every day.

19. Present simple tense се употребљава за радње:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ