Енглески језик: Present Simple vs Present Continuous – тест (6.р.)

Енглески језик: Present Simple vs Present Continuous

Резултат теста

1. I _______ to music every day.

2. She usually ________ TV after lunch.

3. Linda: ___________ TV in the afternoon, Alison?

4. Present Continuous користимо за описивање радњи које се дешавају у тренутку говора.

5. They never ________ their room.
6. "I wake up every day at 8 o'clock" је реченица написана у:

7. Linda: Hi, Alison. What _______?

8. Present Continuous се употребљава за радње:

9. Present simple tense се употребљава за радње:

10. Alison: I _________ a film. It is about life in desert.
11. _______ he always ______ to work by car?

12. Који прилози најчешће иду уз Present Continuos време?

13. Present Simple се користи у описивању свакодневних радњи и активности које се понављају у садашњости.

14. What _____ you ______ now?

15. Sonia and Mike _________ a book now.
16. "The kids are playing in the park" је реченица написана у:

17. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?

18. We _________ a dinner at the moment.

19. The Present Continuous је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ