Uticaj ljudi na druga živa bića – test (5.r.)

Uticaj ljudi na druga živa bića

Zaštita vrsta

Uticaj faktora sredine na životinje

Uticaj faktora sredine na biljke

1. Koja novouneta biljka je napravila brojne zdravstvene probleme kod ljudi?

2. Kako se naziva vodeni pokrivač Zemlje?

3. Jedna od mera zaštite vode od zagađenja je i smanjenje količine štetnih materija korišćenjem filtera.

4. Šta se ubraja u zagađenje životne sredine?

5. Jedna od posledica aerozagađenja kod životinja je:
6. Jedan od najvećih izvora zagađivanja zemljišta je:

7. Koliko procenata Zemljine površine pokriva voda?

8. Uticaj čoveka na prirodu se izdvaja kao poseban ekološki faktor.

9. Kako se još naziva zagađenje vazduha?

10. Zagađujuće čestice mogu da potiču:
11. Mere za zaštitu vazduha su:

12. Na Zemlji je procentualno zastupljenija _____ voda.

13. Zagađivanje zemljišta dovodi do smanjenja:

14. Kao posledica zagađenja vazduha biljke:

15. Uticaj čoveka na prirodu je:
16. Jedan od glavnih izvora zagađenja vode je i topla voda iz elektrana.

17. Osnovni izvori aerozagađenja su:

18. Seča šuma dovodi do _____ plodnih zemljišta.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста