Uticaj ljudi na druga živa bića

Uticaj ljudi na druga živa bića

1. Seča šuma dovodi do _____ plodnih zemljišta.

2. Kako se još naziva zagađenje vazduha?

3. Zagađivanje zemljišta dovodi do smanjenja:

4. Na Zemlji je procentualno zastupljenija _____ voda.

5. Zagađujuće čestice mogu da potiču:

6. Kao posledica zagađenja vazduha biljke:

7. Jedna od posledica aerozagađenja kod životinja je:

8. Jedna od mera zaštite vode od zagađenja je i smanjenje količine štetnih materija korišćenjem filtera.

9. Osnovni izvori aerozagađenja su:

10. Jedan od najvećih izvora zagađivanja zemljišta je:

11. Uticaj čoveka na prirodu je:

12. Koliko procenata Zemljine površine pokriva voda?

13. Kako se naziva vodeni pokrivač Zemlje?

14. Uticaj čoveka na prirodu se izdvaja kao poseban ekološki faktor.

15. Koja novouneta biljka je napravila brojne zdravstvene probleme kod ljudi?

16. Mere za zaštitu vazduha su:

17. Jedan od glavnih izvora zagađenja vode je i topla voda iz elektrana.

18. Šta se ubraja u zagađenje životne sredine?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста