Uticaj ljudi na druga živa bića – test (5.r.)

Uticaj ljudi na druga živa bića

Zaštita vrsta

Uticaj faktora sredine na životinje

Uticaj faktora sredine na biljke

1. Na Zemlji je procentualno zastupljenija _____ voda.

2. Seča šuma dovodi do _____ plodnih zemljišta.

3. Zagađujuće čestice mogu da potiču:

4. Jedna od posledica aerozagađenja kod životinja je:

5. Uticaj čoveka na prirodu je:
6. Koliko procenata Zemljine površine pokriva voda?

7. Uticaj čoveka na prirodu se izdvaja kao poseban ekološki faktor.

8. Jedna od mera zaštite vode od zagađenja je i smanjenje količine štetnih materija korišćenjem filtera.

9. Zagađivanje zemljišta dovodi do smanjenja:

10. Osnovni izvori aerozagađenja su:
11. Jedan od glavnih izvora zagađenja vode je i topla voda iz elektrana.

12. Šta se ubraja u zagađenje životne sredine?

13. Kao posledica zagađenja vazduha biljke:

14. Kako se još naziva zagađenje vazduha?

15. Koja novouneta biljka je napravila brojne zdravstvene probleme kod ljudi?
16. Jedan od najvećih izvora zagađivanja zemljišta je:

17. Mere za zaštitu vazduha su:

18. Kako se naziva vodeni pokrivač Zemlje?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста