Енглески језик: Изрицање дозвола, забрана, правила-тест

Енглески језик: Изрицање дозвола, забрана, правила понашања и обавеза

Резултат теста

1. Штиклирај правилну реченицу: At school -

2. You _______ wash your car, it's going to rain.

3. Students ______ be polite to other students.

4. За изрицање дозвола користимо модалне глаголе попут MAY,CAN,COULD.

5. Модални глагол MUST нам показује да обавеза долази од стране онога ко говори.

6. Students _____ be rude to their teachers.

7. Модалне глаголе MUSTN'T и CAN'T користимо за исказивање забране.

8. I will tell you a secret, but ________ tell it anyone.

9. Штиклирај правилну реченицу: At home -

10. I would love to come to your birthday party but ________ do my homework.

11. Mum, __________ have another slice of cake, please?

12. Штиклирај правилну реченицу: At at restaurant -

13. Students ______ be late.

14. Students _______ wear a uniform.

15. It's really hot in here. _________ a window?

16. You ______ visit the museum in the evening.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ