Енглески језик: Изрицање дозвола, забрана, правила-тест (5.р.)

Енглески језик: Изрицање дозвола, забрана, правила понашања и обавеза

Резултат теста

1. I will tell you a secret, but ________ tell it anyone.

2. За изрицање дозвола користимо модалне глаголе попут MAY,CAN,COULD.

3. Штиклирај правилну реченицу: At home -

4. Модални глагол MUST нам показује да обавеза долази од стране онога ко говори.

5. Students _______ wear a uniform.
6. Штиклирај правилну реченицу: At school -

7. Students ______ be polite to other students.

8. It's really hot in here. _________ a window?

9. Students ______ be late.

10. Students _____ be rude to their teachers.
11. I would love to come to your birthday party but ________ do my homework.

12. Штиклирај правилну реченицу: At at restaurant -

13. You ______ visit the museum in the evening.

14. You _______ wash your car, it's going to rain.

15. Mum, __________ have another slice of cake, please?
16. Модалне глаголе MUSTN'T и CAN'T користимо за исказивање забране.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ