Облик и димензије Земље, распоред копна и воде, сила Земљине теже, глобус II

Облик и димензије Земље, распоред копна и воде, сила Земљине теже, глобус II

1. Континенти Старог света су:

2. Колико океана чини светски океан?

3. Колико процената Земљине површине је под водом?

4. Да ли је Земља велика или мала?

5. Обим Земље је једнак:
6. Трећи континент по величини је Северна Америка.

7. Како се зову велике копнене целине чије обале излазе на један или више океана?

8. При путовању из Африке у Аустралију прелази се _________ океан.

9. Колико има континената?

10. Како се назива сила којом Земља привлачи сва тела ка себи?
11. Јужни океан окружује:

12. На северној полулопти се налазе:

13. Колико износи површина Земље?

14. Највећи континент је:

15. Која два континента Старог света чине јединствену копнену целину?
16. Који континент је на фотографији изнад обележен плавом бојом?

17. Колико износи обим Земље?

18. Зашто Земљу називамо Плавом планетом?

19. Који континент је на фотографији изнад обележен љубичастом бојом?

20. Атлантски океан се налази између:
21. Колико процената Земљине површине укључује копно?

22. _____ је умањени лоптасти модел Земље.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста