Облик и димензије Земље, распоред копна и воде, сила Земљине теже, глобус II

Облик и димензије Земље, распоред копна и воде, сила Земљине теже, глобус II

1. Јужни океан окружује:

2. Како се зову велике копнене целине чије обале излазе на један или више океана?

3. Који континент је на фотографији изнад обележен плавом бојом?

4. Трећи континент по величини је Северна Америка.

5. Највећи континент је:

6. При путовању из Африке у Аустралију прелази се _________ океан.

7. Колико океана чини светски океан?

8. Колико процената Земљине површине укључује копно?

9. _____ је умањени лоптасти модел Земље.

10. Атлантски океан се налази између:

11. Колико износи обим Земље?

12. Колико процената Земљине површине је под водом?

13. Која два континента Старог света чине јединствену копнену целину?

14. Колико има континената?

15. Који континент је на фотографији изнад обележен љубичастом бојом?

16. Зашто Земљу називамо Плавом планетом?

17. Обим Земље је једнак:

18. Како се назива сила којом Земља привлачи сва тела ка себи?

19. Колико износи површина Земље?

20. Континенти Старог света су:

21. На северној полулопти се налазе:

22. Да ли је Земља велика или мала?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста