5. razred Scratch 15 min

1. Који је смер лика који је окренут ка доњем десном (југоисточном) углу?

2. Померање лика на одређено место – одредиште, независно од тренутне позиције лика назива се апсолутно кретање. Које од наредби омогућавају апсолутно кретање? (Изабери све тачне одговоре.)

3. Којој групи припадају блокови који управљају положајем, оријентацијом, окретањем и кретањем ликова?

4. Чему служе блокови „место x”, „место y” и „смер”?

5. Наредна два блока одређују кретање лика. У ком правцу се лик креће?
6. На коју страну гледа тај лик, када је окренут у смеру -90?

7. На следећој слици приказани су положаји 5 тачака на позорници. Које тачке имају негативну y координату? (Изабери све тачне одговоре)

8. Колике су димензије позорнице?

9. Померање лика на одредиште које је од тренутне позиције лика удаљено задати број корака у задатом смеру назива се релативно кретање. Које од наредби омогућавају релативно кретање? (Изабери све тачне одговоре.)

10. Ако се лик налази на позицији х: -120 и у: 120, у ком је то делу позорнице?
11. Ако се лик налази на позицији х: 120 и у: -120, у ком је то делу позорнице?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста