Ishrana, tipovi ishrane- Test za 5. razred

Ishrana, tipovi ishrane- Test za 5. razred

Ćelija – test (5.r.)

Živa bića, neživa priroda i biologija- Test za 5. razred

Istraživanje prirode – test za 5. razred

Резултат теста

1. Hrana je osnovni izvor:

2. Razlaganje hrane organizmu omogućava:

3. Supstance koje ulaze u sastav hrane, koje organizam koristi i ugrađuje nazivamo:

4. Koje od navedenih supstanci organizam ugrađuje?

5. Ugljeni hidrati obezbeđuju organizmu energiju, a pri preteranom unosu dovode do gojaznosti:
6. Funkcija proteina u organizmu je:

7. Višak masti se koristi u periodu kada:

8. U organizmu je najveća procentualna zastupljenost:

9. Vitamin bitan za razvoj kostiju i čula vida je:

10. Vitamin C značajan je u:
11. Cink spada u minerale značajne za prenos kiseonika u organizmu.

12. Brazilski orah je namirnica bogata selenom, a on ima funkciju u:

13. Organizmi koji sami stvaraju hranu u procesu fotosinteze nazivaju se:

14. Koji od navedenih organizama spada u autotrofe?

15. Heterotrofi su organizmi koji:
16. U heterotrofne organizme ubrajamo:

17. Euglena spada u organizme koji su:

18. Rosulja je biljka mesožderka koja koristi plen kao:

19. U gradivne blokove organizma spadaju:

20. Koji od navedenih organizama spada u heterotrofe?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ