Заменице, 5. разред – тест

Заменице, 5. разред – тест

Инструментал – тест

Резултат теста

slika

1. Како гласи номинатив наглашене заменице у реченици: Шта се то дешава СА МНОМ?

2. Означи краће (ненаглашене, енклитичке) облике личних заменица:

3. Како гласи одговарајући облик личне заменице у дативу 3. лице множине:

4. Која реченица нема правописну грешку:

5. "Твоји би родитељи само хтели да ти више учиш. Можеш ли се ти поправити? Они теби желе само добро." Колико има личних заменица у датом примеру:
6. Личне заменице могу да имају дуже и краће облике у следећа 3 падежа:

7. Лична заменица трећег лица једнине у женском роду нема облике за један падеж - који?

8. У три реченице присутна је лична заменица ОНА, а у једној не - означи ту реченицу:

9. Коју службу у реченици има наглашена заменица: МИ смо видели невероватне небеске појаве.

10. Која реченица није правописно коректна:
11. Пустиле су да ствари теку својим током. Како гласи субјекат наведене реченице:

12. Коју службу у реченици има наглашена заменица: Нина се заљубила у ЊЕГА.

13. Којим падежним обликом би требало допунити следећу реченицу: Наставница ће ________ (ВИ) сутра питати биологију.

14. Ако кажемо: Кристина је њој урадила домаћи задатак, то значи да је домаћи задатак урадила:

15. Гроздана је написала поруку: "Надам се да ћу Вас сутра видети на паркингу!" Коме је Гроздана упутила поруку:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ