Именице – тест

Именице – тест

“Дјевојка цара надмудрила” – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Именице се према значењу дела на:

2. Само облик једнине имају:

3. Именице ШЕЋЕР И УЉЕ су:

4. Како гласи глаголска именица од глагола СВИРАТИ?

5. Туга је
6. Које глаголске именице могу настати од глагола СЕЛИТИ СЕ?

7. Бес је

8. Које глаголске именице могу настати од глагола СЕЈАТИ?

9. Одреди род, број и падеж именице цвеће у реченици: Мама је купила цвеће.

10. Одреди род, број и падеж именице деца у следећој реченици: Целог дана деца су се играла.
11. Одреди род, број и падеж именице браћа у следећој реченици: Они су браћа.

12. Одреди род, број и падеж иманице грање у следећој реченици: Дровосеча је исекао грање.

13. Одреди род, број и падеж именице дугмад у следећој реченици: Направила сам огрлицу од дугмади.

14. Одреди род, број и падеж именице класје: О, класје моје!

15. Одреди род, број и падеж именице прасад: Дали су храну прасадима.
16. Причали су о момчади. Одреди род, број и падеж именице МОМЧАД.

17. Песком су посули блатњави пут. Одреди род, број и падеж именице песак.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ