Математика – систематизација градива (5. разред)

Математика – обнављање градива (5. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. На основу Веновог дијаграма одредити скупове A∪B и A∩B

2. Дати су скупови А={3,5,a},В={4,p,5,7} и С={a,p,5}. Одредити елементе скупова А∖В и В∖С.

3. Дати су скупови A={x|x∈N и x≤4} и B={x|x∈N и 3≤x<7}. Написати скупове набрајањем елемената : A, B, A∩B, A∪B, A∖B и B∖A

4. Група деце је у пекари поручила пецива и штрудле, за свакога по нешто. Ако је 24 деце узело пецива, њих 12 штрудле и њих 5 је узело и пециво и штрудле, колико је деце било у пекари?

5. На основу слике допунитити следећа тврђења. а) Заједнички геометријски објекат за кружнице k1 и k2 је : б) Заједнички геометријски објекат за кругове К1 и К2 је:
6. Ако је α=35ᵒ67′9′′ израчунати 3⋅α.

7. Сабрати дате углове: 98ᵒ34'12"+34ᵒ56'1"

8. Које од следећих фигура су увек конвексне?

9. Која тачка се поклапа са тачком М, када квадратну мрежу пресавијемо по правој p:

10. Која тачка се поклапа са тачком М, када квадратну мрежу пресавијемо по правој q:
11. Који од следећих бројева су узајамно прости?

12. Да би обрао воћњак једном човеку треба 15 дана. За колико ће дана обрати петоро људи?

13. Израчунај угао α са слике.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ