Stari Rim – test

Stari Rim – test

Stari Rim – test

Stari Rim – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ko je, prema legendi, bio otac Romula i Rema?

2. Koje godine se zbila bitka kod Kane?

3. Ko je osnovao Rim?

4. Za većinu drevnih naroda pa tako i za Rimljane, važan je bio broj:

5. Kada je Rim postao republika?

6. Hanibal je bio vojskovođa iz

7. Tarquniji Oholi je bio

8. Rim postaje Republika:

9. Odakle je Hanibal krenuo na Rim.

10. Glavnu ulogu u rimskoj porodici ima:

11. Navedi ime najpoznatijeg rimskog govornika.

12. Grčki bog Zeus u Rimu bi bio:

13. Ono što je u Grčkoj bila agora, u Rimu je:

14. Brakovi između patricija i plebejaca bili su dozvoljeni.

15. Ko je bio prvi rimski car?

16. Kada je, prema legendi, osnovan Rim?

17. Na slici vidiš:

18. Gaj Julije Cezar je bio prvi rimski konzul.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ