Stari Rim – test

Stari Rim – test

Stari Rim – test

Stari Rim – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Odakle je Hanibal krenuo na Rim.

2. Grčki bog Zeus u Rimu bi bio:

3. Gdje se nalazila Kartagina?

4. Kada je, prema legendi, osnovan Rim?

5. Na slici vidiš:
6. S rimskim osvajanjima dolazi do nove podjele društva na:

7. Za većinu drevnih naroda pa tako i za Rimljane, važan je bio broj:

8. Prema legendi, Rim su spasile guske od naleta:

9. Rimsko društvo deli se na:

10. Koje godine se zbila bitka kod Kane?
11. Kada je Rim postao republika?

12. Tarquniji Oholi je bio

13. Glavnu ulogu u rimskoj porodici ima:

14. Gaj Julije Cezar je bio prvi rimski konzul.

15. Poslednji rimski kralj zvao se:
16. Ko nije upravljao Rimskom Republikom?

17. Rim postaje Republika:

18. Navedi ime najpoznatijeg rimskog govornika.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ