Праисторија и историја

Праисторија и историја

Култура и веровања народа Старог истока – тест

Реконструисање прошлости

Хронологија – рачунање времена

Шта је историја?

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Хронологија је наука која проучава:

2. Шта је ера?

3. Од ког тренутка време рачунају Римљани, а од ког хришћани?

4. Историјски извори се деле на писане, материјалне, усмене и аудио-визуелне. Чувају се у архивима, музејима, библиотекама ...

5. Изабери реч која не припада низу:
6. На која питања историчар треба да одговори у својим истраживањима?

7. Да ли је откриће писма у 4. миленијуму пре нове ере раздвојило праисторију од историје?

8. Која је деценија, век и миленијум 101. година нове ере?

9. Да ли је 776. година пре нове ере:

10. Историјско време се дели на 4 периода која имају своје трајање. Који су то периоди?
11. Да ли праисторија почиње са појавом првих људи, а завршава се открићем писма?

12. Људска прошлост се дели на:

13. Да ли је "отац историје":

14. Средњи век - трајао је од:

15. Праисторија почиње открићем писма у 4. мил.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ