Operacije sa prirodnim brojevima – test

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Operacije sa prirodnim brojevima – test

Резултат теста

1. vi prirodni brojevi upisani u kvadratić koji zadovoljavaju uslov 85≤ ____<90

2. Kolika je vrijednost izraza: 17⋅1+3⋅0=

3. Broj 1245 zaokruži na najbližu deseticu.

4. Magda je prošli mesec radila 184 sati. Koliko je to radnih dana ako radni dan ima 8 sati?

5. Zbroji neposredni prethodnik broja 3405 i neposredni sledbenik broja 989
6. Najmanji prirodni broj je:

7. Označi skup prirodnih brojeva

8. Nula je neutralni element za sabiranje.

9. Saberi neposredni prethodnik broja 3405 i neposredni sledbenik broja 989.

10. Kako nazivamo rezultat sabiranja?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ