Tehnologija prerade i obrade drveta – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Nauka koja se bavi zaštitom i očuvanjem prirode je:

2. Lako obradiv tehnički materijali su:

3. Drvo čine:

4. Stablo je prirodni tehnički materijal koji koristimo u industrijskoj proizvodnji, zanatstvu, hemijskoj industriji i kao gorivo.

5. Dobre osobine drveta:
6. Drvo se seče u šumama sekirama i različitim vrstama testera.

7. Posebna vrsta mašine koja odseca stablo, otklanja garne i seče delove stabla na zadate dimenzije naziva se:

8. Tehničko drvo se mehanički prerađuje u pilanama-strugarama.

9. Rezana građa se obavezno suši.

10. Drvo se u tehničke svrhe koristi u:
11. Hemijskom preradom drveta dobija se:

12. Pored rezane građe, druga grupa poluproizvoda od drveta su:

13. Označite koja od navedenih slika je furnir?

14. Furniri su tanki slojevi:

15. Iverica se dobija:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ