Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Бесплатну онлајн проверу погледајте ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. Одабери основни број:

2. У ком глаголском времену је реч УЧИЋЕМО?

3. Одабери правилно написану реч:

4. Глагол УЧИЋЕМО је у:

5. Изабери поље у ком је употребљен придев:
6. Одабери глагол у презенту:

7. Међу понуђеним речима кликни на присвојни придев:

8. Одабери именицу која има умањено значење:

9. Одабери правилно написану реч:

10. Кликни на заменицу која се слаже с глаголом РАДЕ:
11. Изабери градивну именицу:

12. Одабери глагол који означава радњу:

13. Одабери градивни придев:

14. Кликни на глагол који се слаже са заменицом МИ:

15. Одабери реченицу у перфекту:
16. У реченици "Први сам завршио квиз", реч ПРВИ је:

17. Одабери глагол који означава ЗБИВАЊЕ:

18. Одабери личну заменицу за друго лице једнине:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ