Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Бесплатну онлајн проверу погледајте ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. У реченици "Први сам завршио квиз", реч ПРВИ је:

2. Одабери глагол који означава ЗБИВАЊЕ:

3. Глагол УЧИЋЕМО је у:

4. Одабери правилно написану реч:

5. Изабери градивну именицу:
6. Одабери основни број:

7. Одабери правилно написану реч:

8. Одабери глагол који означава радњу:

9. Кликни на заменицу која се слаже с глаголом РАДЕ:

10. Међу понуђеним речима кликни на присвојни придев:
11. Одабери градивни придев:

12. Одабери реченицу у перфекту:

13. У ком глаголском времену је реч УЧИЋЕМО?

14. Одабери именицу која има умањено значење:

15. Одабери глагол у презенту:
16. Изабери поље у ком је употребљен придев:

17. Кликни на глагол који се слаже са заменицом МИ:

18. Одабери личну заменицу за друго лице једнине:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ