Књижевност – полугодишња провера знања (пети разред)

Књижевност – полугодишња провера знања (пети разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ако се у једној народној новели девојка показала паметнијом, мудријом од цара, она је њега:

2. Препознај стилску фигуру. ''Муња грома надиграла.''

3. Означи три одговора који се односе на дело ''Капетан Џон Пиплфокс'':

4. Одреди књижевну врсту дела ''Аждаја и царев син''.

5. Из ког дела је наведена реченица? ''Истина је да је мали као биберово зрно, ал' он би мене избавио.''
6. То је кратка лирска песма у којој се даје опис природе (пејзаж). Лирски субјекат песме у њој се не појављује већ се стапа са сликама природе. Како се зове врста лирске песме која је описана?

7. Строфа од два стиха зове се:

8. Једно дело не припада народној књижевности. Означи га.

9. Дидаскалије су:

10. Означи називе књижевних родова:
11. О ком јунаку је реч? ''Био је наш школски друг, заједно смо свршили основну школу и први разред гимназије. Кад смо прешли у други разред, он је и даље остао у првом, па и одатле га истерали те је отишао у пекарске шегрте.''

12. Стих од осам слогова назива се:

13. Бранко Радичевић је песму ''Певам дању, певам ноћу'' посветио ћерки:

14. Означи епске књижевне врсте.

15. Ако вила зида град за своју децу, у питању је:
16. Одреди врсту риме: ''У јулу, плод се на земљу сруши, и шљиви ко да лакне на души. Одскочи крошња увис, ко да је побегла из загушљиве неке одаје.''

17. Аутор песме ''Певам дању, певам ноћу'' је:

18. ''Живот и обичаје народа српског'' написао је:

19. Главни јунак радио-драме Душка Радовића по занимању је:

20. Главни јунак приповетке Бранка Ћопића жели да дохвати:
21. Означи три информације које повезујемо са Антоном Павловичем Чеховом.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ