Дељивист бројева

Дељивист бројева

Pravila za deljivost brojeva

1. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 9|33948

2. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 2 | 12547

3. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 9 | 129856

4. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 50|1720

5. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 3 | 12345
6. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 18|4555

7. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 8|7952

8. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 25|9485

9. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 18|177765

10. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 11|38016
11. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 18|40410

12. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 6|2911

13. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 13|26208

14. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 15|75765

15. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 4|3324
16. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 15|1875

17. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 15|63215

18. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 18|3582

19. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 8|8054

20. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 4 | 9573
21. Број је дељив бројем 10 само ако му је последња цифара ___.

22. Број је дељив бројем 9 само ако му је ____ цифара дељив бројем 9.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста