Дељивист бројева

Дељивист бројева

Pravila za deljivost brojeva

1. Број је дељив бројем 6 само ако је дељив бројевима ___ и __.

2. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 100 | 12700

3. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 13|26208

4. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 11|38016

5. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 7|127586

6. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 15|75765

7. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 8|7104

8. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 15|63215

9. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 4|3324

10. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 10|4520

11. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 9|33948

12. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 6|50526

13. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 18|4555

14. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 18|177765

15. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 10000|703000

16. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 6|912

17. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 2|1248

18. Број је дељив бројем 10 само ако му је последња цифара ___.

19. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 18|3582

20. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 14|7777

21. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 100|155400

22. Испитај тачност следеће тврдње и означи тачан одговор 2 | 12547

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста