Разломци

Разломци

Појам процента, израчунавање процента – тест

Појам разломка – тест

Разломци, размера и проценти (%) – тест

Резултат теста

1. У разломку ​a/b шта представља a?

2. Шта представља разломачка црта у разломку?

3. За које разломке кажемо да су неправи?

4. Разломак 4 2⁄9 преведи у неправи разломак.

5. Разломак 72⁄11 преведи у мешовити разломак.
6. Пошто је разломачка црта дељење, онда је разломак 15⁄5 = ____.

7. Колико једно цело има осмина?

8. Какав је разломак 7/4:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ