Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака – провера

Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака – провера

Разломци (проширивање, скраћивање и упоређивање)

Razlomci – test

Резултат теста

1. Означи разломак који је већи:

2. Означи разломак који је већи:

3. Проширивање разломака је:

4. Ако разломак 16/24 ​скратимо бројем 4, добићемо:

5. Разломак 1/3 ​једнак је разломку:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ