Разломци (проширивање, скраћивање и упоређивање)

Разломци (проширивање, скраћивање и упоређивање)

Множење и дељење разломака – тест

Разломци

Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Разломак 4 3⁄5 записан у облику неправог разломка је:

2. Неправи разломак 28⁄9 записан у облику мешовитог броја једнак је:

3. Разломак 4⁄7 проширен бројем 5 постаје:

4. Изабери тачно скраћене разломке:

5. Изабери разломке који су једнаки разломку 3⁄8:
6. Разломак 7⁄12 записан као разломак са имениоцем 168 је:

7. Разломак 15⁄14 записан као разломак са бројиоцем 120 је:

8. Ако скратимо разломак 64⁄160 до несводљивог добијамо:

9. Одреди разломак једнак разломку 3⁄4 код кога је разлика имениоца и бројиоца 6.

10. Ако су дати разломци: a=18⁄19, b=7⁄19 и c=14⁄19, тачно је поређење:
11. Ако су дати разломци: m=7⁄15, n=7⁄23 и p=7⁄17, тачно је поређење:

12. Ако су дати разломци: a=43⁄15, b=9⁄2 и c=10⁄3, изабери тачна тврђења:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ