Вулкани и земљотреси – кратка провера

Вулкани и земљотреси – кратка провера

Литосферне плоче – тест

Постанак и унутрашња грађа Земље – те

Вулканизам и земљотреси – тест

Резултат теста

1. Кратер је отвор одакле се покреће магма.

2. Кратер је отвор кроз који магма излази на Земљину површину.

3. Када магма избије на Земљину површину назива се ______.

4. Према активности сви вулкани могу бити:

5. Место у унутрашњости литосфере где се јавља земљотрес назива се:
6. За мерење јачине земљотреса користи се инструмент сеизмограф.

7. Меркалијевом скалом се мери рушилачка снага земљотреса у Меркалијевом скалом се мери рушилачка снага земљотреса у епицентру..

8. Јачина земљотреса у хипоцентру изражава се у степенима _________ скале.

9. Земљотресе је могуће предвидети.

10. Највише активних вулкана се налази на ободу:
11. Вулкани су узвишења Земљине коре величине брда или планине.

12. На вулкану разликујемо: Вулканска купа, _________, Гротло и Магматско огњиште.

13. Приликом кретања по површини Земље лава попуњава неравнине на површини и на тај начин прави равну површину која се назива вулканска бомба.

14. Према узроку настанка земљотреси су подељени на тектонске, вулканске и _______.

15. Када дође до ерупција вулкана који се налазе под водом, долази до настанка високих таласа који се називају_________.
16. Вулканологија је наука која проучава узрок и последице земљотреса. Мерење потреса врши се у сеизмолошким станинцама помоћу сеизмографа.

17. Инструменти којима се мери јачина земљотреса називају се сеизмографи.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ