Атмосфера и време – тест

Атмосфера и време – тест

Атмосфера – тест

Atmosfera – test (5.r.)

Атмосфера – састав, структура и значај; време и клима, временски елементи

Наставни листић преузмите ОВДЕ

Резултат теста

1. Атмосфера је Земљин:

2. Погледај слику и одговори која су два гаса највише заступљена у атмосфери:

3. Који је слој атмосфере најважнији за живот на Земљи?

4. Тренутно стање атмосферских појава изнад неког места назива се:

5. Наука која проучава, прати и прогнозира атмосферске појаве назива се:
6. На основу слике и текста изабери тачну реченицу:

7. Које тврдње се односе на температуру ваздуха?

8. Која два инструмента се користе за мерење брзине и правца кретања ваздуха?

9. Који временски елементи су приказани на климадијаграму Палића?

10. Обележи нетачну реченицу:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ