Рационални бројеви – вежбање

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva – test

Множење и дељење рационалних бројева(основни ниво)

Сабирање и одузимање рационалних бројева (основни ниво)

Рационални бројеви – контролни задатак

Резултат теста

1. Преведи 0,59 у запис а ⁄ b

2. Обележи највећи број:

3. Izračunaj: I-5,7I

4. Обележи најмањи број:

5. Обележи најмањи број:
6. Израчунај: 5,7:4=

7. Израчунај: -7⁄13 - 2⁄13 =

8. Израчунај: -0,7-0,5 = _____.

9. Обележи највећи број:

10. Преведи у децимални запис 17⁄10
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ