Рационални бројеви – контролни задатак

Рационални бројеви – контролни задатак

Множење и дељење рационалних бројева (напредни ниво)

Децимални запис рационалног броја (напредни ниво)

Децимални запис рационалног броја (основни ниво)

Резултат теста

1. Израчунати: а) 1/5- 9/10; б) -1 1/5- 4 2/5

2. Ако је a= -2,6 и b= -7,2, вредност израза b-a+|a| je:

3. Рационални број -3/-4 једнак је:

4. Вредност израза -2 1/2-(1 1/5- 3 3/10) је:

5. Поређај по величини од најмањег до највећег следеће бројеве: -2, 2/3, -2 2/3, -3 2/3.
6. Одредити која једнакост је тачна:

7. Решење неједначине x:4,4<-0,6 je:

8. Решење једначине -1 2/3∙x=-1 1/9 je:

9. За 84 динара може се купити 14 сличица.Марко има 150 динара, па број сличица које може да купи од тог новца је:

10. За колико се промени количник ако дељеник повећамо пет пута, а делилац смањимо за 10%?
11. Породица Петровић има четворо деце, од којих је свако од њих за годину дана старије од претходног млађег.Колико су стара деца ако укупно имају 46 година?

12. Који цели бројеви се налазе између -19/5 и -4/3?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ