Децимални запис рационалног броја (напредни ниво)

Резултат теста

1. Како би гласио супротан број рационалног броја r?

2. Испитати да ли је следећа тврдња тачна: -|1/6|+|-1 1/3||= -1,5.

3. Записати рационални број -1,21(7) у облику p/q.

4. Израчунај вредност израза: (26,52 - |-3,59|) – (-(-34,58)-|-30,82|).

5. Брисање или дописивање нула на крају децималног записа рационалног броја не мења његову вредност.
6. Децимални број -4,875 записати у облику несводљивог разломка.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ