Троугао – тест

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Унутрашњи угао троугла и њему одговарајући спољашњи угао су ______ _________ углови.

2. Ако су странице троугла ABC: a=5cm, b=9cm, c= 6cm, онда је:

3. Спољашњи угао троугла може бити.... Изабери тачне одговоре:

4. Колико има ставова подударности троуглова?

5. Обим једнакостраничног троугла је 12 cm. Дужина странице тог троугла је:
6. Изабери она поља код којих се налазе мере тупих углова:

7. Означи поља у којима је могуће нацртати троугао од датих страница:

8. Центар уписане кружнице троугла налази се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ