Појам и странице троугла – тест

Резултат теста

1. Фигура коју чине троугаона линија и њена унутрашњост се назива:

2. На слици је приказан троугао ∆ABC.Тачке A,B и C представљају:

3. На слици је приказан троугао ∆ABC.Дужи AB, BC, и CA представљају:

4. На слици је приказан троугао ∆ABC.Углови овог троугла су ∠CAB, ∠ABC, ∠BCA.

5. Обим троугла је:




6. Троугао чије су две странице једнаке назива се:

7. Троугао чије су све странице једнаке назива се:

8. Израчунати обим троугла чије су странице дужина 3cm, 5cm и 7cm.

9. Израчунати обим једнакокраког троугла ако је крак дужине 5,2 cm, а основица дужине 14cm.

10. Израчунати обим једнакостраничног троугла чија је страница дужине 4,5 cm.




11. Обим троугла је 22cm.Ако су дужине две странице 9,5cm и 4,2cm, израчунај дужину треће.

12. Израчунати обим једнакокраког троугла ако је основица дужине 4,1cm, а крак за 1,3cm дужи од основице.

13. Обим једнакокраког троугла је 7,4cm.Израчунај дужине страница троугла ако је дужина крака 2,1 cm.

14. Нека је права s симетрала дужи AB и C произвољна тачка праве s која не припада дужи AB.Којој врсти троуглова припада троугао ABC према дужини страница?

15. Израчунати дужину странице једнакостраничног троугла ако је обим тог троугла 14,7 cm.




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ