6. razred 15 min

1. Која је вредност наредног израза? len("16584" * 3)

2. Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода? t = "Петља" print(t[2:3])

3. Шта од наведеног Пајтон окружење НЕЋЕ третирати као ниску?

4. Шта од наведеног Пајтон окружење НЕЋЕ третирати као ниску?

5. Шта ће бити исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода? t = "Пајтон" print(t[-3:])
6. Која наредба се у Python-у користи за испис текста на екрану?

7. Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода? t = "Петља" print(t[0:])

8. Шта ће бити резултат извршавања следећег кода?

9. Када дефинишемо функцију?

10. Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода? t = "Петља" print(t[:3])
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста