Језичка култура, 6.р. (годишња провера)

Језичка култура, 6.р. (годишња провера)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Одлике вести су:

2. Немој да ме смараш, видиш да сам у дауну, тебра! Јуче ми је било топ, кулирао сам, осећао сам се врх, али ми је ћале забранио парти, па сам се снуждио. Колико жаргонских речи је употребљено у датом примеру:

3. Протрачао је кроз циљ силовито. Којим бисмо изразом могли заменити реч силовито, а да значење остане слично или исто:

4. Људина, синчина, певачина, другарчина су аугментативи:

5. У којем примеру нема сувишних (непотребних) речи:

6. Тајфун "Катрин" прешао је преко Сејшелских острва и начинио велику материјалну штету, без људских жртава. Последице разорног невремена ће се још дуго осећати на овој егзотичној дестинацији. Који податак у наведеној вести недостаје:

7. Поштапалица или:

8. Он је у својој екипи РЕСПЕКТОВАН:

9. У којем је примеру реч КРИЛО употребљено у свом основном значењу:

10. За ентеријерски опис је важно:

11. _______ је основни облик новинарског изражавања којом се јавност путем медија обавештава о неком догађају, појави или личности; одговара на питања: ко, шта, где, кад, како, зашто? Која реч недостаје на почетку ове дефиниције:

12. Медији се деле на:

13. ЗНАЧИ, осећај је био фантастичан, ЗНАЧИ, да не поверујеш! Наглашене речи су:

14. Реч БЕЛЕТИ значи:

15. Ако новинар пишући о некој теми износи своје ставове, коментаре или мишљења, тај облик новинарског изражавања се назива:

16. Совуљага, глумчина, носина, птичурина... су:

17. Означи хипокористике:

18. Означи реч која је пејоратив:

19. Сумњив значи исто што и сумњичав:

20. Основна разлика између ВЕСТИ и ИЗВЕШТАЈА је у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста