Средњи век – тест (6.р.)

Средњи век – тест (6.р.)

Резултат теста

1. Вазал је?

2. Који друштвени систем је био карактеристичан за средњи век?

3. Којим догађајем је завршен средњи век?

4. Означи тачан одговор. Шта је монархија?

5. Како су римски извори описали Хуне?
6. Која врста историјског извора је приказана на слици?

7. Које године је почела Велика сеоба народа?

8. Феуд је?

9. Обележи две тврдње које се односе на кметове:

10. Када је пало Западно римско царство?
11. Средњи век почео је

12. Од понуђених историјских извора означи оне карактеристичне за средњи век ?

13. Који су најпознатији варвари који су нападали Римско царство?

14. Најуспешнији виђа Хуна био је

15. Велика сеоба народа је:
16. Византија је дуги назив за?

17. Житија су?

18. Викинзи потичу са ког полуострва?

19. Означи неке од народа који су учествовали у Великој сеоби народа?

20. Од ког до ког века је трајао средњи век?
21. Који од два дела Римског царства је пао под најездом варвара 476. године н.е. ?

22. Кметови (зависни сељаци) су били власници земље коју обрађују?

23. Који народ пролази кроз Врата народа 375.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ