„Марко Краљевић и Муса Кесеџија“ – тест

„Марко Краљевић и Муса Кесеџија“ – тест

„Марко Краљевић укида свадбарину“ – тест

„О, класје моје“, Алекса Шантић – тест

„Песма о керуши“, Сергеј Јесењин -тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Муса Кесеџија постаје одметник јер:

2. Муса је султана верно служио _____ година; та стилска фигура се назива ___________ :

3. За чим жали цар од Стамбола када је реч о Мусиној непослушности:

4. Везир Ћуприлић у приморје против Мусе одводи три хиљаде војске; Муса их је потукао до ногу - шта то говори о Муси:

5. На који начин Марко Краљевић враћа изгубљену снагу:
6. Како Марко зна да је спреман за мегдан:

7. Како се зове ковач који Марку кује сабљу:

8. И Мусина и Маркова сабља крију у себи једну стилску фигуру:

9. Означи 3 особине које је Марко испољио у дијалогу са Новаком ковачем:

10. Који географски појам се не помиње у песми "Марко Краљевић и Муса Кесеџија":
11. У Мусином монологу о свом и Марковом пореклу доминира стилска фигура која се зове:

12. Како започиње мегдан Марка Краљевића и Мусе Кесеџије:

13. Какво је Мусино порекло:

14. Ко је Марков помоћник у песми "Марко Краљевић и Муса Кесеџија":

15. Шта је Марку помогло да у физичком смислу добије мегдан против Мусе:
16. Колико је срца имао Муса:

17. "Још је Марку гуја говорила" - ова стилска фигура је:

18. Како би се могла одредити Мусина снага:

19. Ако је Марко у физичком смислу победник мегдана, Муса је:

20. Начин на који је Марко савладао одметника Мусу његову слику у народу чини:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста