Биологија – тест (шести разред)

Биологија – тест (шести разред)

Резултат теста

1. Колико зуба има одрастао човек?

2. Избаци уљеза

3. Тетива спајају.

4. Гљиве су сачињене од:

5. Шта је непотпун лист?
6. Ћелиски зид немају:

7. Митохондрије у ћелији обезбЕђују

8. Контрактилна вакуола избацује вишак:

9. Стабло храста је

10. На којем острву живе Дарвинове зебе?
11. Обележи нивое организације живи бића.

12. Која наука се бави обликом и спољашњом грађом организама?

13. Еколошки фактори се деле на биотичке, абиотичке и антропогене.

14. Амеба се креће помоћу:

15. Мозак и кичмена мождина чине:
16. Корен је

17. Антропогени фактори су фактори природе.

18. Да ли се амеба дели простом деобом?

19. Вегетативни органи биљке су

20. Рецптори за регистровање температуре су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ