Pojam računarske mreže – Test za 6. Razred

ИКТ – тест (6. разред)

Резултат теста

1. Da bi komunikacija bila moguća, IKT uređaji moraju biti povezani.

2. Međusobno povezani IKT uređaji čine:

3. Kada je uređaj povezan u mrežu, kaže se da je on:

4. Možemo upravljati umreženim uređajima iz daljine preko aplikacija na drugom umreženom uređaju - računaru ili mobilnom telefonu.

5. Prednosti računarske mreže:
6. Resursi računarske mreže su podaci, programi i komponente hardvera koje IKT uređaji ne dele u mreži.

7. Bežično povezivanje računarskih mreža je?

8. Pored kablova drugi uređaji koji služe za povezivanje IKT uređaja u računarsku mrežu su?

9. U zavisnosti od toga gde se nalaze i koliko su udaljeni IKT uređaji povezani u mrežu, računarske mreže možemo podeliti na:

10. Lične računarske mreže su:
11. Globalna mreža je:

12. Lokalne računarske mreže znače:

13. U zavisnosti od uloge koju pojedini IKT uređaji imaju u mreži i načina na koji koriste zajedničke resurse, računarske mreže se mogu podeliti na:

14. Peer-to-peer mreže predstavljaju:

15. Ožnači klijent-server mrežu:
16. Najveća računarska mreža na svetu je INTERNET i na nju su povezani milioni računara širom sveta.

17. Skup pravila i postupaka koji se primenjuju pri prenosu podataka između umreženih uređaja naziva se:

18. Sa uspostavljanjem kog protokola došlo je do povezivanja postojećih lokalnih i regionalnih računarskih mreža i do formiranja interneta?

19. HTTP je?

20. HTTPS je?
21. Svaki umreženi računar ima svoju fizičku (hardversku) oznaku koja se naziva:

22. Za zapisivanje IP adrese potrebno je koliko bita?

23. Da bi umreženi IKT uređaji mogli međusobno da komuniciraju i razmenjuju podatke, neophodno je da svaki IKT uređaj ima oznaku po kojoj će biti identifikovan a to je?

24. IKT uređaji u mreži mogu da imaju istu IP adresu.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ