Oblikovanje teksta i slika – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Osnovni element svakog teksta je karakter.

2. Formatiranje karaktera u tekstu podrazumeva promenu izgleda karaktera a to se postiže:

3. Ukoliko želimo da tekst napisan malim slovima pretvorimo u tekst velikih slova izabraćemo koju opciju?

4. Pasus ili paragraf je deo teksta između dva pritiska tastera "Enter".

5. Alatka prikazana na slici nam služi za:
6. Za poravnavanje pasusa uz desnu marginu koristimo koju opciju?

7. Ukoliko želimo da kreiramo listu sa znakovima za nabrajanje koristićemo koju opciju?

8. Ukoliko želimo da kreiramo numeričnu listu koristićemo koju opciju?

9. Alatka na slici nam služi za:

10. Koju su koraci za dodavanje slike u tekstu?
11. Za formatiranje slike u ravnini sa tekstom koju opciju koristimo od navedenih:

12. Među najčešćim podešavanjima su:

13. Nevidljivi karakteri neće biti odštampani.

14. Opcija sa slike nam služi za:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ