Rad sa datotekama na različitim uređajima – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Datoteka (fajl) je mesto u koje digitalni uređaj upisuje informacije koje želimo da čuvamo.

2. Svaka datoteka ima samo ekstenziju.

3. U ime datoteke "ikt.docx" ekstenzija datoteke predstavlja?

4. Na osnovu ekstenzije možemo da odredimo koju vrstu podataka sadrži data datoteka.

5. Na početnom prozoru "This PC" možemo uočiti:
6. Ukoliko želimo da premestimo datoteku/fasciklu potrebno je da prilikom prevlačenja na željenu lokaciju držimo pritisnut koji taster:

7. Prenos podataka pomoću blutut tehnologije moguć je samo ako se uređaji nalaze na bliskom rastojanju.

8. Uobičajno rastojanje za prenos podataka pomoću komponente blutut je:

9. Postupak prevlačenja i otpuštanja možemo koristiti i za kopiranje podataka sa računara u oblak podataka.

10. Najčešći korišćeni oblaci podataka su:
11. Opcija u Google Disk "Upload files" služi za:

12. Opcija u Google Disk "Move to" služi za:

13. Postupak pretrage datoteka i fascikli je isti kako na sopstvenom digitalnom uređaju tako i u oblaku podataka.

14. Podatke čuvamo na tvrdom disku, spoljnim memorijama ili u oblaku podataka.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ