Именске речи – тест

Именске речи – тест

Глаголи и глаголски облици – тест

Глаголски вид, род и основе (обнављање градива)

Гласовна промена: једначење сугласника по месту творбе (изговора) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Којој врсти и подврсти припада заменица МЕНЕ?

2. Именице ВОДА и КАФА спадају у које две врсте именица:

3. Означи облик заменице ТОБОМ у номинативу и њено лице.

4. Подвуци низ у коме су именице које имају само множину.

5. Пронађи збирни број у реченици: Моје две сестре и ја среле смо се са тројицом најбољих другова из зграде и сада нас шесторо идемо код Иве на трећи спрат да славимо њен једанаести рођендан.
6. Реч ПЕЦАЊЕ је:

7. Пронађи реченице у којима је употребљена бројна именица.

8. Правилно написан број 354 је...

9. Којим врстама припадају истакнуте именице у реченици: ЗЛАТА помаже ЗЛАТАРУ у обради ЗЛАТА.

10. Пронађи низ у коме су написане само именице.
11. Именица ПОШТАР је:

12. Обележи тачно тврђења:

13. Пронађи бројне именице у следећем низу: петак, стотина, трећа, трећина, једна, хиљада, седмерац, две.

14. Означи компаративе изведене наставком - ши.

15. Означи придеве који нeмају облике компаративе.
16. Означи придеве који имају неправилну компарацију.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ