Именске речи – тест

Именске речи – тест

Глаголи и глаголски облици – тест

Глаголски вид, род и основе (обнављање градива)

Гласовна промена: једначење сугласника по месту творбе (изговора) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Пронађи реченице у којима је употребљена бројна именица.

2. Пронађи бројне именице у следећем низу: петак, стотина, трећа, трећина, једна, хиљада, седмерац, две.

3. Именице ВОДА и КАФА спадају у које две врсте именица:

4. Означи правилно написане реченице.

5. Подвуци низ у коме су именице које имају само множину.

6. Како ће гласити именица изведена од глагола ТРЧАТИ?

7. Како гласе компаративи придева добар, строг, тесан, бесан, висок?

8. Пронађи збирни број у реченици: Моје две сестре и ја среле смо се са тројицом најбољих другова из зграде и сада нас шесторо идемо код Иве на трећи спрат да славимо њен једанаести рођендан.

9. Пронађи низ у коме су написане само именице.

10. Именица ТУГА је:

11. Одреди врсту бројева ПЕТОРО, ПЕДЕСЕТОРО, ДВОЈЕ:

12. Реч ПЕЦАЊЕ је:

13. Одреди правилно написан придев:

14. Означи облик заменице ТОБОМ у номинативу и њено лице.

15. Означи компаративе изведене наставком - ши.

16. Означи придеве који имају неправилну компарацију.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ