Падежи – тест

Падежи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи реченицу у којој је ПРИЧА у инструменталу множине.

2. Сиромах РАЛОМ поче орати њиву. Инструментал у наведеном примеру има службу

3. Пронађи реченицу у којој је истакнут генитив.

4. Стави у одговарајући облик именицу у загради: Идем у град са _________ (другарица).

5. Обележи реченице у којим је употребљен датив једнине.

6. Цар попи чашу ВОДЕ. Исакнута реч је у генитиву који има значење

7. Међу КЊИГАМА је нашао РОМАН који је намеравао да поклони НЕВЕНИ. Који падежи су истакнути у реченици?

8. Пронађи реченице у којима је подвучен генитив.

9. Пронађи реченицу у којој је истакнут акузатив множине.

10. Пронађи реченицу у којој је истакнута заменица у генитиву.

11. Одреди падеж истакнуте речи. Сиромах РАЛОМ поче орати њиву.

12. Пронађи реченицу у којој је истакнут акузатив једнине.

13. Номинатив и вокатив су зависни падежи.

14. Инструментал друштва се увек употребљава са предлозима.

15. Означи реченице у којима је истакнут акузатив.

16. Одреди у ком су падежу истакнуте речи. Један сиромах живљаше у ВЕЛИКОМ СТАРОМ ДРВЕТУ.

17. Номинатив има службу________.

18. Означи реченицу у којој је правилно написан вокатив.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ