Падежи – тест

Падежи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи реченицу у којој је неправилно употребљен инструментал.

2. У следећем низу означи именицу која НИЈЕ у номинативу:

3. Препиши именицу која је у реченици дата у НОМИНАТИВУ. За разлику од других птица, пингвини се не плаше људи.

4. Обележи реченице у којима је реч КУЋА неисправно употребљена.

5. Стави у одговарајући облик именицу у загради: Идем у град са _________ (другарица).

6. Сиромах РАЛОМ поче орати њиву. Инструментал у наведеном примеру има службу

7. Обележи реченице у којим је употребљен датив једнине.

8. Датив се користи са прелозима К, КА, ПРЕМА?

9. Означи реченицу у којој је правилно написан вокатив.

10. Пронађи реченице у којима је подвучен генитив.

11. Пронађи реченицу у којој је истакнут генитив.

12. Пронађи реченице у којима је истакнут локатив.

13. Обележи реченицу у којој је употребљен номинатив.

14. Пронађи реченицу у којој је подвучен датив.

15. Номинатив и вокатив су зависни падежи.

16. Пронађи реченицу у којој је истакнут акузатив.

17. Номинатив има службу________.

18. Пронађи реченицу у којој је истакнута заменица у генитиву.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ