Мерење – тест

Резултат теста

1. Мерење представља одређивање величине неке појаве или објекта.

2. Које од наведених мерних јединица су основне:(више тачних одговора)

3. Које од наведених физичких величина су изведене: (више тачних одговора)

4. Који од наведених примера спада у мерне инструменте:

5. Када се саберу све измерене вредности и њихов збир подели са бројем мерења, говоримо о:
6. Дужину косе која израсте за месец дана најпогодније је изразити у:

7. Колико један квадратни метар има квадратних милиметара?

8. Мерење запремине мензуром је:

9. Хронометар је:

10. Израчунати површину кошаркашког терена дужине 28 m и ширине 15 m.
11. Колико стабала јабука има у воћњаку дужине 145 m и ширине 80 m ако се на површини од 16m2 налази у просеку једно стабло?Одредити број стабала у воћњаку површине једног хектара.

12. Љубици је у посету дошло пет другарица. Са колико ће децилитара сока моћи да послужи сваку другарицу и себе ако има једно паковање сока од 1,5l?

13. Која особина шоље није физичка величина?

14. Полупречник Земље износи приближно R=6 400 000 m.Изразити ту вредност у километрима.

15. Дебљина паковања папира од 500 листова износи 8 cm.Колика је дебљина једног листа папира у милиметрима?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ