Презент – тест

Презент – тест

Јотовање – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи ТРИ појма који се односе на ПРЕЗЕНТ.

2. Презентска основа глагола ПАДАТИ је...

3. Презентска основа глагола УЗИМАТИ је...

4. Треће лице множине може имати наставке:

5. Презентска основа глагола ДОНОСИТИ је...
6. " Пре једно десет година дођем ја у школу, а деце нема у учионици. Мислим ја у себи да није субота. Наћулим уши и чујем грају у дворишту..." Презент употребљен у овом одломку има за циљ да приближи време дешавања и да приповедање учини занимљивијим за слушаоце. Такав презент зовемо:

7. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неког ЗАСУЛИ нечим.

8. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте се САВИЛИ, ИЗВРНУЛИ КА ГОРЕ.

9. У нашем крају презент се често погрешно формира. Означи ТРИ облика који су НЕПРАВИЛНИ.

10. Презентска основа глагола ДОНЕТИ је...
11. Презентска основа глагола СЕДЕТИ је...

12. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неком упутили ИЗВИЊЕЊЕ.

13. Презентска основа глагола СЕСТИ је...

14. Означи ДВЕ тачне тврдње.

15. Означи две реченице у којим ја употребљен презент.
16. Означи тачне облике презента од глагола ТУЋИ.

17. Презентска основа глагола УЗЕТИ је...

18. Презентска основа глагола ПАСТИ је...

19. Означи тачне облике презента од глагола ПЕЋИ.

20. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте ЗАСПАЛИ.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Dragana Antić
Провера знања је објављена: 31. децембар 2021

Још тестова за Осми разред и Пети разред и Седми разред и Шести разред