Презент – тест

Презент – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте ЗАСПАЛИ.

2. Означи ДВЕ тачне тврдње.

3. Презентска основа глагола УЗИМАТИ је...

4. Презентска основа глагола ПАСТИ је...

5. Означи тачне облике презента од глагола ПЕЋИ.

6. Презентска основа глагола ДОНЕТИ је...

7. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте се САВИЛИ, ИЗВРНУЛИ КА ГОРЕ.

8. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неког ЗАСУЛИ нечим.

9. Презентска основа глагола ПАДАТИ је...

10. " Пре једно десет година дођем ја у школу, а деце нема у учионици. Мислим ја у себи да није субота. Наћулим уши и чујем грају у дворишту..." Презент употребљен у овом одломку има за циљ да приближи време дешавања и да приповедање учини занимљивијим за слушаоце. Такав презент зовемо:

11. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неком упутили ИЗВИЊЕЊЕ.

12. Презентска основа глагола СЕСТИ је...

13. Треће лице множине може имати наставке:

14. Означи тачне облике презента од глагола ТУЋИ.

15. У нашем крају презент се често погрешно формира. Означи ТРИ облика који су НЕПРАВИЛНИ.

16. Означи ТРИ појма који се односе на ПРЕЗЕНТ.

17. Означи две реченице у којим ја употребљен презент.

18. Презентска основа глагола ДОНОСИТИ је...

19. Презентска основа глагола УЗЕТИ је...

20. Презентска основа глагола СЕДЕТИ је...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ