Презент – тест

Презент – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. " Пре једно десет година дођем ја у школу, а деце нема у учионици. Мислим ја у себи да није субота. Наћулим уши и чујем грају у дворишту..." Презент употребљен у овом одломку има за циљ да приближи време дешавања и да приповедање учини занимљивијим за слушаоце. Такав презент зовемо:

2. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неког ЗАСУЛИ нечим.

3. Означи ТРИ појма који се односе на ПРЕЗЕНТ.

4. Презентска основа глагола УЗИМАТИ је...

5. Презентска основа глагола ПАСТИ је...

6. У нашем крају презент се често погрешно формира. Означи ТРИ облика који су НЕПРАВИЛНИ.

7. Презентска основа глагола УЗЕТИ је...

8. Презентска основа глагола СЕСТИ је...

9. Означи тачне облике презента од глагола ТУЋИ.

10. Треће лице множине може имати наставке:

11. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте се САВИЛИ, ИЗВРНУЛИ КА ГОРЕ.

12. Означи тачне облике презента од глагола ПЕЋИ.

13. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неком упутили ИЗВИЊЕЊЕ.

14. Презентска основа глагола ПАДАТИ је...

15. Презентска основа глагола ДОНЕТИ је...

16. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте ЗАСПАЛИ.

17. Презентска основа глагола СЕДЕТИ је...

18. Презентска основа глагола ДОНОСИТИ је...

19. Означи две реченице у којим ја употребљен презент.

20. Означи ДВЕ тачне тврдње.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ