Презент – тест

Презент – тест

Јотовање – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи ДВЕ тачне тврдње.

2. Презентска основа глагола УЗЕТИ је...

3. Треће лице множине може имати наставке:

4. Означи тачне облике презента од глагола ТУЋИ.

5. Презентска основа глагола ПАСТИ је...
6. Означи две реченице у којим ја употребљен презент.

7. Означи ТРИ појма који се односе на ПРЕЗЕНТ.

8. Презентска основа глагола УЗИМАТИ је...

9. Презентска основа глагола СЕСТИ је...

10. " Пре једно десет година дођем ја у школу, а деце нема у учионици. Мислим ја у себи да није субота. Наћулим уши и чујем грају у дворишту..." Презент употребљен у овом одломку има за циљ да приближи време дешавања и да приповедање учини занимљивијим за слушаоце. Такав презент зовемо:
11. У нашем крају презент се често погрешно формира. Означи ТРИ облика који су НЕПРАВИЛНИ.

12. Презентска основа глагола ПАДАТИ је...

13. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте се САВИЛИ, ИЗВРНУЛИ КА ГОРЕ.

14. Презентска основа глагола ДОНОСИТИ је...

15. Презентска основа глагола СЕДЕТИ је...
16. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неком упутили ИЗВИЊЕЊЕ.

17. Означи тачне облике презента од глагола ПЕЋИ.

18. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неког ЗАСУЛИ нечим.

19. Презентска основа глагола ДОНЕТИ је...

20. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте ЗАСПАЛИ.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ