Презент – тест

Презент – тест

Јотовање – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Презентска основа глагола ДОНЕТИ је...

2. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте ЗАСПАЛИ.

3. Презентска основа глагола ПАДАТИ је...

4. Означи тачне облике презента од глагола ПЕЋИ.

5. Презентска основа глагола УЗИМАТИ је...

6. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неког ЗАСУЛИ нечим.

7. Означи ТРИ појма који се односе на ПРЕЗЕНТ.

8. Треће лице множине може имати наставке:

9. Презентска основа глагола УЗЕТИ је...

10. Означи ДВЕ тачне тврдње.

11. Презентска основа глагола ДОНОСИТИ је...

12. Означи две реченице у којим ја употребљен презент.

13. Презентска основа глагола ПАСТИ је...

14. Презентска основа глагола СЕСТИ је...

15. " Пре једно десет година дођем ја у школу, а деце нема у учионици. Мислим ја у себи да није субота. Наћулим уши и чујем грају у дворишту..." Презент употребљен у овом одломку има за циљ да приближи време дешавања и да приповедање учини занимљивијим за слушаоце. Такав презент зовемо:

16. Означи тачне облике презента од глагола ТУЋИ.

17. Презентска основа глагола СЕДЕТИ је...

18. У нашем крају презент се често погрешно формира. Означи ТРИ облика који су НЕПРАВИЛНИ.

19. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте неком упутили ИЗВИЊЕЊЕ.

20. Означи реченицу која својим значењем подвученог глагола означава да сте се САВИЛИ, ИЗВРНУЛИ КА ГОРЕ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ