Разломци – појам и скраћивање и проширивање

Разломци – појам и скраћивање и проширивање

Резултат теста

1. Означи најмањи број.

2. Број 6 је

3. Који број је мањи 1/4 или 1/2?

4. Ако разломак 3/5​ проширимо са 4, добијамо раломак?

5. На слици је приказан разломак...
6. Који је разломак једнак разломку 1/5?

7. Игор је имао 54 кликера. Трећину је дао сестри,а шестину брату. Колико је Игору остало кликера?

8. Који разломак је приказан сликом?

9. 72/11 преведи у мешовити разломак.

10. Разломак мањи од 1/6 ​ је...
11. Колико на слици има правих разломака?

12. Који разломак је приказан сликом?

13. Скраћивање разломка 30/45 ​ можемо добити разломак...

14. 4²/₉ преведи у неправи разломак.

15. 2/7 ​ броја 42 је број:
16. Који од наведених разломака је једнак разломку 3/6?

17. Обојени део фигуре је:

18. У башти је 80 ружа. Четвртина су беле, а остале су црвене. Колико је црвених ружа?

19. Шта представља разломачка црта у разломку?

20. Који је разломак приказан на слици?
21. Који разломак је већи од 1/100

22. Миша је прочитао 84 стране књиге, а то су 3/4 целе књиге. Колико страна има књига коју Миша чита?

23. Који број би требало уписати у празно поље тако да дати разломци буду једнаки __/7=2/14?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ