Множење и дељење разломака – тест

Множење и дељење разломака – тест

Разломци, размера и проценти (%) – тест

Разломци (увод-примена) – тест

Резултат теста

1. .

2. Израчунај 3,467 ⋅100

3. Означи пар бројева и њену реципрочну вредност која није тачна.

4. Вредност количника 7,21 : 100 је

5. .
6. Израчунај 0,6 ⋅ 0,04

7. Израчунај 0,42 : 0,6

8. Израчунај обим троугла чије све три странице имају дужину 8,9 cm

9. Ако је обим квадрата 15¹/₂ cm израчунај дужину његове странице.

10. Павле, Андрија и Матеја заједно су купили поклон својој мами. Ако је цена поклона 973,50 динара, а рачун су поделили на три једнака дела, колико је свако од њих платио?
11. Ако је маса једног уџбеника 0,27 kg колика је укупна маса 7 таквих уџбеника?

12. Мама је на викенд акцији видела следеће понуде за прашак за веш: Прашак "Фреш" од 3 kg кошта 412,50 динара, а прашак "Свежина" од 12 kg кошта 1607,50 динара. Који прашак има повољнију цену по килограму?

13. Бранка је купила 2⅖ ​ kg воћа за 132 динара. Колико је коштао 1 kg воћа?

14. .

15. Вредност израза 0,8⋅0,7 је:
16. Вредност израза 5,3⋅0,2 је:

17. .

18. .

19. Површина правоугаоника чије су странице 6 cm и 2⅓cm износи:

20. Цена килограма јабука је 64 динара. Колико кошта 7/8 ​ kg ?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ