Značaj životinja i biljaka za čoveka

Značaj životinja i biljaka za čoveka

1. Kukurek spada u samonikle otrovne biljke.

2. Životinje su značajne za čoveka jer:

3. Životinje mogu biti prenosioci uzročnika bolesti.

4. Nana je samonikla otrovna biljka.

5. _______ je samonikla otrovna biljka.

6. Primer samonikle lekovite biljke je:

7. ________ je primer otrovne životinje.

8. Lov životinja _______ strogo kontrolisan.

9. Koja od navedenih životinja je prenosilac uzročnika bolesti?

10. Priprema napitaka ili melema zavisi od _____ biljke i ______ leka.

11. Lipa je samonikla lekovita biljka.

12. Postoje biljke koje liče na jestive i lekovite, a zapravo to nisu.

13. Biljke koje čovek koristi možemo podeliti na samonikle jestive, lekovite i ______.

14. Mnoge vrste divljih životinja koje se koriste kao hrana danas su u većini država Evrope zakonom zaštićene zato što je:

15. Primeri samoniklih jestivih biljkaka su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста