Značaj životinja i biljaka za čoveka

Značaj životinja i biljaka za čoveka

Gajenje životinja

1. Lov životinja _______ strogo kontrolisan.

2. Koja od navedenih životinja je prenosilac uzročnika bolesti?

3. Postoje biljke koje liče na jestive i lekovite, a zapravo to nisu.

4. Lipa je samonikla lekovita biljka.

5. Primer samonikle lekovite biljke je:
6. Kukurek spada u samonikle otrovne biljke.

7. ________ je primer otrovne životinje.

8. Životinje mogu biti prenosioci uzročnika bolesti.

9. Mnoge vrste divljih životinja koje se koriste kao hrana danas su u većini država Evrope zakonom zaštićene zato što je:

10. Priprema napitaka ili melema zavisi od _____ biljke i ______ leka.
11. Životinje su značajne za čoveka jer:

12. _______ je samonikla otrovna biljka.

13. Nana je samonikla otrovna biljka.

14. Biljke koje čovek koristi možemo podeliti na samonikle jestive, lekovite i ______.

15. Primeri samoniklih jestivih biljkaka su:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста