Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu

Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu

1. Kako se drugačije nazivaju prilagođenosti?

2. Kako su organizmi rešili ''problem'' kretanja na kopnu?

3. Koja od navedenih životinja se prilagodila temperaturi na kopnu tako što pada u zimski san tokom zime?

4. Kako su se ptice prilagodile temperaturi na kopnu?

5. Životinje koje žive u zemljištu imaju cilindričan oblik tela.

6. Veličina i oblik kljuna omogućavaju pticama:

7. Ptice imaju trtičnu žlezdu iz koje se masnoća razmazuje po perju. Ovo se javlja kao adaptacija na:

8. Kako su organizmi rešili ''problem'' kretanja u vodi?

9. _____ je odbacivanje dlake tokom leta.

10. Kako su organizmi rešili ''problem'' disanja u vodi?

11. Pomoću pluća diše:

12. Široki ekstremiteti sa oštrim kandžama kod krtica su prilagođenost na:

13. Dlake na ušima risa su:

14. Šta se skladišti u debelim, sočnim stablima kaktusa?

15. _________ su osobine koje živim bićima omogućavaju opstanak u životnoj sredini u kojoj žive.

16. Školjke se hrane tako što filtriraju vodu.

17. Na koji način dišu pčele?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста