Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu

Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu

Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta I

1. Životinje koje žive u zemljištu imaju cilindričan oblik tela.

2. Kako su organizmi rešili ''problem'' kretanja na kopnu?

3. Kako se drugačije nazivaju prilagođenosti?

4. _________ su osobine koje živim bićima omogućavaju opstanak u životnoj sredini u kojoj žive.

5. Ptice imaju trtičnu žlezdu iz koje se masnoća razmazuje po perju. Ovo se javlja kao adaptacija na:
6. Šta se skladišti u debelim, sočnim stablima kaktusa?

7. _____ je odbacivanje dlake tokom leta.

8. Veličina i oblik kljuna omogućavaju pticama:

9. Široki ekstremiteti sa oštrim kandžama kod krtica su prilagođenost na:

10. Kako su organizmi rešili ''problem'' disanja u vodi?
11. Školjke se hrane tako što filtriraju vodu.

12. Kako su se ptice prilagodile temperaturi na kopnu?

13. Kako su organizmi rešili ''problem'' kretanja u vodi?

14. Pomoću pluća diše:

15. Dlake na ušima risa su:
16. Na koji način dišu pčele?

17. Koja od navedenih životinja se prilagodila temperaturi na kopnu tako što pada u zimski san tokom zime?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста