Мерење углова (основни ниво)

Мерење углова (основни ниво)

Мерење углова (основни ниво)

Мерење углова (напредни ниво)

Ugao – test (5.r.)

Резултат теста

1. Основна јединица за мерење углова је угао који је триста шездесети део пуног угла и назива се:

2. На приказаној слици одредити колико износи угао α:

3. Одредити збир мера два угла: 13° 32´ и 39° 14´ :

4. Одредити разлику мера два угла: 82° 74´ и 34° 43´:

5. Одредити величину угла α+β ако је α=21°45´72´´, а β=9°37´23´´:




6. Одредити величину угла α-β ако је α= 38°32´27´´, а β=23°14´11´´:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ