Мерење углова (напредни ниво)

Мерење углова (напредни ниво)

Ugao – test (5.r.)

Резултат теста

1. Дати су углови α=124°39´ и β=63°18´.Одредити збир и разлику ових углова.

2. За колико је збир углова α и β већи од њихове разлике ако је α=135°84´, а β=68°49´?

3. Угаони минут представља:

4. Угао α је за 24° мањи од правог угла, а угао β је за 14° већи од угла α. Израчунати збир углова α и β.

5. Израчунати за колико је од правог угла мањи угао чија је мера 33°24´38´´:
6. Одредити меру угла α са дате слике:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ