Život u ekosistemu – test

Život u ekosistemu – test

Uticaj ljudi na druga živa bića

Gajenje životinja

Zaštita vrsta

Uticaj faktora sredine na životinje

Uticaj faktora sredine na biljke

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Koje su od navedenih lekovite biljke?

2. Svaki lanac ishrane počinje:

3. Koje su od navedenih biljaka medonosne?

4. Mesta na kojima se odlaže čvrst otpad naziva se:

5. Koja od gljiva nije jestiva?
6. Zašto čovek ukršta biljke?

7. Označi izazivača šuge.

8. Kako čovek štiti prirodu?

9. Na slici su

10. Koja od navedenih životinja nije divlja:
11. Gde možemo odneti povređenu životinju?

12. Na slici je

13. Koja od navedenih životinja je uvedena na drugo stanište, pa je postala štetočina?

14. Koji su naši nacionalni parkovi?

15. Šta ne daje krava?
16. Preko čega nije dobro unositi vodu?

17. Otpadni gasovi iz fabrika,individualnih domaćinstava i saobraćaja koji se mešaju sa vlagom u vazduhu daju:

18. Koje su otrovne biljke?

19. Koje su od navedenih samonikle jestive biljke?

20. Kako su nastale brojne nove rase životinja?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ