,,Чича Јордан“,Стеван Сремац – тест

,,Чича Јордан“,Стеван Сремац – тест

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Гласовне промене

Резултат теста

1. Ко је аутор дела ,,Чича Јордан"?

2. Према књижевном роду, ,,Чича Јордан" припада:

3. Према књижевној врсти, ,,Чича Јордан" је:

4. Главни лик у делу ,,Чича Јордан" је:

5. Означи особине које се односе на Чича Јордана.
6. Како се назива облик казивања који преовлађује у наведеном одломку? „Био је и говедар и пудар, фурунџија и млекаџија, и баштованџија и ашчија, али је ова два последња занимања ипак највише ценио и једнако је једно другим замењивао; и умро је а никако није могао стално да се реши за једно или друго занимање.”

7. Како се називају некњижевне речи које чине говор људи одређеног краја, али нису ушле у састав стандардног језика?

8. Које је све послове обављао Чича Јордан?

9. Ашчија је:

10. Застареле речи које су замењене другим речима истог значења називају се:
11. Који облик приповедања препознајеш у одломку? ,,Плаве се шљиве на савијеним тешким бременим гранама, румене се и жуте крушке, сјају јабуке, и плави се пепељасто грожђе испод пожутелог већ лишћа..."

12. Како гласи пета Божја заповест коју су у воћњаку дечаци прекршили?

13. Чича Јорданов унук зове се:

14. Препознај стилску фигуру у наведеном примеру: ,, ...бије га кад скриви, па све као вола у купусу."

15. Понашање осталих дечака према Гилету је:
16. Речи ЧКОЉУ и СЛИВУ, које Чича Јордан користи да би именовао школу и шљиву, представљају:

17. Гилету је ово била прва крађа у животу.

18. Означи тачну тврдњу.

19. Чега се Гиле највише плаши?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ