Гласовне промене – тест

Гласовне промене

Реченични чланови – тест

Придеви – тест

Синтакса глаголских облика – тест

Резултат теста

1. Која гласовна промена је извршена у речи ДЕОБА?

2. У којим речима запажаш резултате палатализације?

3. Која гласовна промена није извршена у речима ЖДРАЛ, БОКАЛ и ГЕНЕРАЛ, иако постоје услови да се изврши ?

4. У којим речима у датој реченици запажаш резултате једначења сугласника по звучности? Истреси кишобран и ципеле пре уласка у кућу.

5. Која гласовна промена је извршена у речи ЧЕЖЊА?
6. Које речи нису правилно написане?

7. Које су речи правилно написане?

8. Које три гласовне промене су извршене у речима НАПИЦИ и ЗАДАЦИ ?

9. У којим речима је извршена сибиларизација?

10. Које речи су правилно написане?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ