Правопис – припремна настава

Правопис – припремна настава

Синтагме и реченични чланови

Зависне реченице – тест

Спојено и одвојено писање речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи правилно написану реченицу.

2. Исправно је рећи:

3. Обележи правилно написане примере.

4. Правилан облик презента глагола је:

5. Обележи два правилно написана појма?
6. Где је вокатив правилно употребљен?

7. Обележи правилно написане примере

8. Који од понуђених одговора је тачно написан?

9. Обележи правилно написан присвојни придев.

10. Правилно је написано
11. Како се пишу придеви на -ски (-чки, -шки)?

12. У којој реченици није потребно писање заменице ВИ великим словом?

13. Који датум је исправно написан:

14. Договориле смо се да се видимо на:

15. Изабери правилно написану одричну заменицу.
16. Која два појма су правилно написана?

17. Шта је правилно написано?

18. Где запета није правилно употребљена?

19. Правилно написана реченица је:

20. Шта се од наведеног пише састављено?
21. У којим реченицама је број правилно написан?

22. Изабери правилне називе небеских тела.

23. Један од глаголских прилога садашњих је исправан. Који?

24. Изаберите тачан одговор:

25. Изабери правилно написану одричну заменицу.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ