Правопис – припремна настава

Правопис – припремна настава

Синтагме и реченични чланови

Зависне реченице – тест

Спојено и одвојено писање речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Који од понуђених одговора је тачно написан?

2. Изабери правилно написане речи.

3. Изабери реченице у којима је футур први написан према правописним правилима.

4. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

5. Изабери правилно написане речи.
6. Означи правилно написану реченицу:

7. Која реченица је правилно написана?

8. Правилно написане реченице су:

9. Исправно је рећи:

10. Обележи тачну реченицу:
11. Који бројеви су тачно написани?

12. Четири глагола која се увек пишу спојено су НИСАМ, НЕЋУ, НЕМОЈ, НЕМАМ.

13. Како гласи суперлатив придева бесан?

14. Изабери тачан одговор:

15. Шта се од наведеног пише састављено?
16. Обележи правилно написане примере.

17. Изабери правилно написану одричну заменицу.

18. Изабери правилно написане датуме.

19. Обележи правилно написане примере

20. Шта је правилно написано?
21. Правилно написани облици глагола су:

22. У којој реченици нису потребни наводници?

23. У ком примеру је неправилно употребљена запета?

24. Обележи неправилно написане речи.

25. Изабери правилно написане глаголе.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ