Električno polje – test (8. razred)

Električno polje – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Električno polje – test (8. razred)

Резултат теста

1. Oblast fizike koja se bavi međusobnim delovanjem naelektrisanih tela ( interakcija naelektrisanja) naziva se _________.

2. Dopuni ekvivalentnim značenjem : usmereno kretanje naelektrisanja ili ___________.

3. Elementarna količina naelektrisanja tj.osnovna gradivna jedinica nosilac negativnog naelektrisanja je ______.

4. Fizička veličina koja kvantitativno opisuje naelektrisanost nekog tela naziva se _____, a jedinica u SI sistemu jedinica je ______.

5. Zbir naelektrisanja u izolovanom sistemu je konstantan.; tačno ili netačno
6. Tela naelektrisana istoimenim naelektrisanjem se ________ a tela naelektrisana raznoimenim naelektrisanjem se _______.

7. Definicija Kulonovog zakona:

8. Dva istoimena tačkasta naelektrisanja se __________

9. Vektorska veličina koja karakteriše električno polje u nekoj tački jeste ________.

10. Jedinica za jačinu električnog polja je njutn po _______ ili volt po ______.
11. Skalarna veličina koja karakteriše električno polje u nekoj tačku jeste _______.

12. Energija naelektrisanog tela u električnom polju naziva se ________.

13. Jedinica za električni potencijal i za električni napon u SI sistemu jedinica jeste ______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ