Osnovni simboli u elektrotehnici – test za 8. razred

Osnovni simboli u elektrotehnici – test za 8. razred

Osnovne komponente IKT uređaja – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Tehnička dokumetacija se koristi pri projektovanju?

2. U elektrotehnici se koriste sledeće vrste dokumentacije:

3. Za jednostavno prikazivanje električnih aparata, uređaja, postrojenja i električnih instalacija koriste se:

4. Simboli i šeme predstavljaju opšte prihvaćen način komuniciranja u elektrotehnici u svetu i kod nas.

5. Na osnovne šeme (građevinske, mašinske, tehnološke...) se jednostavno unese elektrotehnička:
6. Na slici je prikazana?

7. Na slici je prikazana?

8. Na slici je prikazana?

9. Električne šeme sa određenim simbolima prikazuju kako treba međusobno povezati sastavne električne elemente - provovodnicima u jednu celinu.

10. Šeme mogu biti:
11. Za crtanje elektrotehničkih šema koriste se:

12. Simbol za jednopolni prekidač je?

13. Simbol za provodnik je?

14. Simbol za spoj provodnika je?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ